Santa Maria Lietuva Foodservice

Iki 50 proc. mažesnis Santa Maria kvietinių tortilijų poveikis klimatui

Patobulinome ingredientus, gamybą ir pakuotę, todėl galime pasiūlyti Santa Maria kvietinių tortilijų, kurių poveikis klimatui yra iki 50 proc. mažesnis, palyginti su 2012 metais. Šis dydis nustatytas remiantis Švedijos tyrimų instituto RISE atlikta Santa Maria kvietinių tortilijų Original (vidutinio dydžio, 8 vnt.) gyvavimo ciklo analize.

Štai kelios iniciatyvos, kurių ėmėmės, kad dalydamiesi Tex Mex akimirkomis su artimaisiais jaustumėtės geriau:

Ingredientai

vetefält

Tortilijų ingredientai sudaro daugiau nei 70 proc. kvietinių tortilijų poveikio klimatui. Pagrindinė tortilijų sudedamoji dalis yra kvietiniai miltai. Todėl Paulig, kuriai priklauso Santa Maria prekių ženklas, teikia pirmenybę veiksmams, kuriais siekiama sumažinti kvietinių miltų poveikį klimatui.

Nuo 2023 m. Šiaurės ir Baltijos šalių rinkoms siūlome kvietines tortilijas, kurių kvietinių miltų poveikis klimatui yra iki 30 proc. mažesnis, palyginti su vidutiniu Švedijos žieminių kviečių poveikiu 2015 m. Tai – bendro darbo su Švedijos žemės ūkio kooperatyvu „Lantmännen“ rezultatas.

Įgyvendindami „Lantmännen“ klimato ir gamtos programą, Švedijos ūkininkai ėmė taikyti tvaresnius ūkininkavimo metodus, taip sumažindami CO2 emisiją ir skatindami biologinę įvairovę. Paulig ir „Lantmännen“ iniciatyva apima 5 460 „vieversių sklypų“ (sklypų, kurie paliekami neapsėti ir kuriuose vieversiai gali rasti maisto) ir 109 000 kv. m žydinčių pievų; šis plotas prilygsta 15 futbolo aikščių.

Daugiau informacijos apie mūsų bendrą projektą su „Lantmännen“ rasite čia.

 

Gamyba

produktion av tortillabröd

Mūsų tortilijų gamykloje Landskrūnoje (Švedija) per metus iškepama 400 mln. tortilijų. Nuo 2014 m. gamyklos išmetamo CO2 kiekis buvo sumažintas 98 proc., o likę 2 proc.yra kompensuojami. 2021 m. gamyklai buvo suteiktas CarbonNeutral® sertifikatas. 

Neutralus anglies dioksido poveikis – tai būsena, kai pasiekiama į atmosferą išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio ir iš atmosferos pašalinamo arba kompensuojamo CO2 kiekio pusiausvyra.

Siekdami neutralaus anglies dioksido poveikio, pavyzdžiui, investavome į energijos vartojimo efektyvumą, šilumos rekuperaciją, pradėjome naudoti biodujas, atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją ir įdiegėme centralizuotą šildymą.

Pastatų CarbonNeutral® sertifikatą išduoda Natural Capital Partners pagal pirmaujančią neutralaus anglies dioksido poveikio sistemą The CarbonNeutral Protocol.

 

Pakuotė

santa maria tortilla förpackning klimatavtryck

2018 m. pradėjome gaminti tortilijų pakuotes, iš dalies pagamintas iš popieriaus. Taip sumažinome gamyboje naudojamo plastiko kiekį. Be to, pakeitus medžiagas, kai kuriose mūsų rinkose dalis pakuotės gali būti perdirbama kaip popierius (medžiagų perdirbimo galimybės įvairiose šalyse skiriasi). Skirtingų formų tortilijų pakuočių išmetamo CO2 kiekį iš viso sumažinome 22–35 proc.

Tortilijų pakuotei ir išorinei kartoninei dėžei suteiktas FSC sertifikatas, o tai reiškia, kad jos atitinka Miškų valdymo tarybos (Forest Stewardship Council, FSC), tvarią miškų valdymo praktiką skatinančios organizacijos, nustatytus standartus.

Pakuotės tobulinimas ir toliau lieka viena svarbiausių mūsų veiklos sričių, todėl siekiame, kad iki 2030 m. visos mūsų pakuotės būtų perdirbamos ir pagamintos iš atsinaujinančiųjų arba perdirbtų medžiagų.

 

Bendras Santa Maria kvietinių tortilijų Original poveikis klimatui

Remiantis RISE atlikta 2023 m. gyvavimo ciklo analize (LCA), 1 kg Santa Maria kvietinių tortlijų Original (vidutinio dydžio, 8 vnt.) anglies dioksido išmetimo rodiklis nuo ūkio iki pardavimo yra lygus 0,54 kg išmetamo CO2 kiekio. Palyginti su 2012 m. atliktu tyrimu, šis kiekis yra iki 50 proc. mažesnis.

Gyvavimo ciklo analizė rodo, kad pagrindinis veiksnys, darantis poveikį klimatui, yra Santa Maria kvietinių tortlijų Original (vidutinio dydžio, 8 vnt.) sudedamosios dalys.

 

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Paulig tvarumo tikslus ir veiksmus rasite čia.

 

UAB "Paulig Lietuva" ∙ Santa Maria departamentas ∙ Ukmergės g. 369A ∙ LT-12142 Vilnius ∙ Tel. +370 5 230 0900