Santa Maria Lietuva Foodservice
Lankome aitriųjų paprikų tiekėją Indijoje

Atsakingas darbas, susijęs su tiekimo šaltiniais

Mums geras verslas reiškia tvarumą ir sąžiningumą.

Mūsų perkamos žaliavos ir ingredientai svarbūs ne tik produktų kokybei, bet ir žmonėms bei aplinkai daromam poveikiui. Turime didelių produktų saugos, kokybės ir socialinės atsakomybės bei atsakomybės už aplinkos apsaugą lūkesčių. Glaudžiai bendradarbiaujame su savo tiekėjais norėdami užtikrinti, kad mūsų produktų ingredientai yra atsakingai pagaminti.

Elgesio kodeksas

Remdamiesi savo tiekėjo elgesio kodeksu perduodame savo lūkesčius ir pagrindinius reikalavimus, kuriuos taikome atsakomybei už žmones ir aplinką. Skaitykite daugiau apie elgesio kodeksą ir gerą pavyzdį iš Peru.

Nuolat stebime ir vertiname savo tiekėjus, kad įsitikintumėme, jog mūsų lūkesčiai įgyvendinami. Stebėjimas vykdomas kaip savarankiškas vertinimas arba tiekėjo darbo vietoje atliekami auditai. Jei nusprendžiame, kad galima tobulėti, kartu su tiekėju susitariame dėl veiksmų plano.

Nuolatinis vertinimas yra svarbi atsakingo mūsų darbo, susijusio su tiekimo šaltiniais, dalis. Atlikdami vertinimą galime padėti savo tiekėjams ir bendradarbiauti su jais kaip galėdami geriau, tuo pačiu prisidėdami prie tvarios tiekimo grandinės, pradedant nuo ūkininkavimo ir baigiant mūsų sandėliais.

UAB "Paulig Lietuva" ∙ Santa Maria departamentas ∙ Ukmergės g. 369A ∙ LT-12142 Vilnius ∙ Tel. +370 5 230 0900