Santa Maria Lietuva Foodservice
Mūsų mąstymas įmonėje

Mūsų mąstymas įmonėje

Vykdydami veiklą šalies viduje, mes prisiimame labai daug atsakomybės.

Saugi ir sveika darbo aplinka

Mes, kaip darbdavys, siekiame užtikrinti savo darbuotojams geriausią saugią ir sveiką darbo aplinką, užtikrinančią pasitenkinimą darbu, įvairovę ir abipusę pagarbą. Skatiname įvairovę, todėl kiekvienas „Santa Maria“ dirbantis asmuo visada gali drąsiai reikšti savo nuomonę.

Saugūs ir sveiki produktai

Savo galutiniams vartotojams turime užtikrinti saugius ir sveikus produktus, pateikiamus parduotuvėse. Pavyzdžiui, visa mūsų gamybos įranga yra sertifikuota pagal Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo (BRC) visuotinį maisto saugos standartą.

Efektyvus išteklių naudojimas

Kalbant apie poveikį aplinkai, „Santa Maria“ dėmesį sutelkia į šiltnamio dujų emisijų mažinimą, efektyvų išteklių naudojimą ir atliekų mažinimą. Tai apima viską nuo maisto atliekų ir energijos sąnaudų mažinimo iki geresnių transportavimo metodų taikymo.

Sužinokite daugiau apie atsakomybę Jums, kaip vartotojui, užtikrinant sveikatą ir gerovę.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip mes siekiame sumažinti gamybos poveikį aplinkai.

UAB "Paulig Lietuva" ∙ Santa Maria departamentas ∙ Ukmergės g. 369A ∙ LT-12142 Vilnius ∙ Tel. +370 5 230 0900