Santa Maria Suomi Foodservice
Maista maailmaa; ruuanlaittoa Mitt Liv -järjestön kanssa ruokastudiossamme.

Mitt Liv

Mitt Liv

Santa Maria on Mitt Liv -järjestön yrityskumppani. Mitt Liv (minun elämäni) edistää integraatiota ja monimuotoisuutta Ruotsin työmarkkinoilla. Järjestön tavoitteena on saada aikaan ketään syrjimätön yhteiskunta ja työmarkkinat, joilla arvostetaan ulkomaista kokemusta ja taitoa. Mitt Liv järjestää kursseja ja vetää mentorointiohjelmaa nimeltä ”Elämäni tilaisuus”, jossa maahanmuuttajat voivat rakentaa arvokkaita ammattilaisverkostoja ja löytää kontakteja työelämään.

Koska integraatiossa on pitkälti kyse siitä, että molemmat tulevat puolitiehen vastaan, on tärkeää työskennellä myös niiden kanssa, jotka ottavat työvoimaa vastaan. Siksi Mitt Liv tarjoaa kumppaniohjelmassaan apua organisaatioille, jotka haluavat tukea monimuotoisuutta ja auttaa rakentamaan siltoja ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Mitt Liv tekee tällä hetkellä yhteistyötä kumppaniohjelmansa kautta yli 20 yrityksen ja yhteisön kanssa monimuotoisuuteen, kehitykseen, kilpailukykyyn ja liikearvoon liittyvissä asioissa.

Järjestössä uskotaan, että ihmisten välisissä kohtaamisissa ennakkoluulot hälvenevät ja uusia tilaisuuksia syntyy. Myös me uskomme niin, ja siksi olemme valinneet yhteistyökumppaniksemme Mitt Liv -järjestön. Yhteinen ateria on hyvä esimerkki ihmisten välisistä kohtaamisista. Yhteinen ateria koostuu mauista, inspiraatiosta, rakkaudesta ruokaan ja kohtaamisista yli rajojen – eli kaikesta siitä, mikä on Santa Marian toiminnan ytimessä.

Lue lisää yhteistyöstämme Mitt Liv -järjestön kanssa: Maista maailmaa.

Lisätietoja löytyy myös Mitt Liv -järjestön nettisivulla. 

Santa Maria Finland Oy ∙ Satamakaari 20 ∙ PL 15 ∙ 00981 Helsinki