Santa Maria Suomi Foodservice

Tavarantoimittajien menettelyohje

Tavarantoimittajien menettelyohjeemme perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta.

Odotuksemme perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Rion julistukseen kestävästä kehityksestä sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen.

Asetamme tavaratoimittajillemme perusvaatimukset seuraavissa aihepiireissä: 

 1. Lakien ja määräysten noudattaminen.
 2. Säännöllinen ja vapaaehtoinen työ.
 3. Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.
 4. Reilu ja tasa-arvoinen kohtelu.
 5. Kohtuullinen korvaus ja oikeudenmukaiset edut.
 6. Järkevät työajat.
 7. Turvalliset ja terveelliset työpaikat.
 8. Ei lapsityötä.
 9. Alkuperäisväestöjen oikeudet.
 10. Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan.
 11. Ympäristöstä huolehtiminen.

Esimerkkitapaus Perussa

Kannustamme tavarantoimittajiamme työskentelemään aktiivisesti tuoteturvallisuuden ja ympäristön hyväksi sekä kantamaan sosiaalista vastuuta sekä työntekijöistä että omasta yhteisöstään.

Barn på en skola i Peru.

Yksi esimerkki monista on Pohjois-Perussa sijaitseva kylä, jonka reilusta 10 000 asukkaasta yli puolet työskentelee eräälle tavarantoimittajallemme.

Tavarantoimittajamme sai rakentaa alueelle taloja työntekijöitään varten ja vetää vesijohdot ja viemäröinnin moneen alueella jo olevista taloista. Tavarantoimittajamme työskentelee myös nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi ja on hankkinut paikalliseen kouluun tietokoneet ja nettiyhteyden sekä rakennuttanut lisäsiiven. Lisäksi koululaisia opetetaan kierrättämään. Kun työntekijät ja heidän perheensä voivat hyvin, myös yrityksellä on paremmat lähtökohdat menestykseen.

Santa Maria Finland Oy ∙ Satamakaari 20 ∙ PL 15 ∙ 00981 Helsinki