Santa Maria Estonia Foodservice
Mitt Liv - suurema kaasamise ja mitmekesisuse Rootsi tööturul.

Koostööprojektid

Nii ütleme toidu eest aitäh.

Oma populaarsetesse toidukontseptsioonidesse oleme noppinud koostisaineid, maitseid ja inspiratsiooni värvikatest kultuuridest üle maailma. Seepärast tahame teha omalt poolt midagi nende kogukondade heaks, kellele võlgneme suure osa oma edust. Oleme otsustanud investeerida projektidesse, mis toetavad aktiivselt laste õigusi ja heaolu. Alates 2004. aastast on Santa Maria teinud koostööd organisatsiooniga Save the Children, mis muu hulgas edendab laste õigust haridusele ja võitleb lapstööjõu kasutamise vastu.

Mitt Liv - för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv - suurema kaasamise ja mitmekesisuse Rootsi tööturul.

Rootsis on Santa Maria koostöös sotsiaalse ettevõttega Mitt Liv (Minu elu) aidanud suurendada integratsiooni ja mitmekesisust Rootsi tööturul.

Samuti tegeleme aktiivselt muude küsimustega, mida peame oluliseks ja mis puudutavad Santa Maria tegevust, näiteks tervis, vesi, kvaliteet ja tooteohutus.

Save the Children (laste õigused)
Mitt Liv (kohalik kogukond, integratsioon ja rahvuskultuurid)
Euroopa maitseainete assotsiatsioon (ESA): kvaliteet ja tooteohutus

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000