Santa Maria Estonia Foodservice

Euroopa maitseainete assotsiatsioon (ESA)

Euroopa maitseainete assotsiatsioon (ESA) esindab oma liikmete huve suhetes Euroopa Liidu struktuuriüksuste ja pädevate asutustega ning rahvusvaheliste institutsioonide ja organisatsioonidega.

Santa Maria jaoks on oluline, et saaksime mõjutada maitseainete kvaliteeti nii Euroopa kui ka maailma tasandil ning tegeleda samas jätkusuutliku tarneahela loomisega – just sellepärast otsustasime hakata ESA liikmeks.

Üheks näiteks ESA panusest maitseainete kvaliteedi heaks on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöös valminud teatmik toorme päritoluriikide maitseainekasvatajatele. Juhendist leiab praktilisi juhiseid selle kohta, millega talunikel tuleks arvestada ja mida teha, et tooted ei sisaldaks soovimatuid aineid ja oleksid püsivalt kõrge kvaliteediga.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000