Santa Maria Estonia Foodservice
Foto tortiljatehasest

Kliima ja energeetika

Meie toodete tooraine kasvatamiseks peaks kliima olema stabiilne ja prognoositav. Samas tekib maailma toiduainetööstuses arvestatav osa kasvuhoonegaasidest, mis põhjustavad kliimamuutusi. Sellepärast on kliimaga seotud küsimused loomulikult esindatud kõigis meie tegemistes: nii oma ettevõtte arendamises kui ka koostöös tarnijate ja klientidega.

2020. aastaks poole väiksem süsiniku heitkogus

2020. aastaks loodame jõuda nii kaugele, et meie tehaste, ladude ja kontorite kasvuhoonegaaside heitkogused oleksid 2015. aastaga võrreldes poole väiksemad. Meie eelnev eesmärk- teha seda võrreldes 2012.aasta näitajatega- saavutati juba 2015.aastal, tervelt 5 aastat planeeritust enne. Seetõttu otsustasime 2016.aastal jätkata kasvuhoonegaaside vähendamisega, võttes aga nüüd aluseks 2015.aasta kogused. Selle eesmärgi saavutamiseks vähendame mitmel viisil energiakulu ja suurendame taastuvenergia kasutamist. Kui on aeg vahetada seadmeid, valime kindlasti kõige energiatõhusamad alternatiivid. Rootsis kasutame taastuvatel energiaallikatel põhinevat kaugkütet ja alates 2016. aastast kasutame Rootsis, Eestis ja Ühendkuningriikides 100%-liselt taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Toetame
ka kolme projekti, mis panustavad taastuvenergia arengut Indias.

 

Tarbimisest ja tarneahelast tuleneva kliimamõju vähendamine

Otsime pidevalt võimalusi kaubavedude tõhustamiseks ja seeläbi reostuse vähendamiseks. See on meile oluline, sest saame tooraineid praktiliselt igast maailma nurgast ja meie tooted on müügil enam kui 25 riigis. Sestap teeme koostööd nii tarnijate kui ka klientidega, et kaubaveod toimuksid võimalusel alati täiskoormaga.

Me tahame oma tarbijaid innustada enda ökoloogilist jalajälge vähendama ning üks hea võimalus selleks on taimetoidu söömine. Sellest tulenevalt on meie eesmärk, et aastaks 2020 oleksid vähemalt 20% meie veebilehel olevatest retseptidest lihavabad. Tutvu meie taimetoiduretseptidega.

Samuti nõuame tarnijatelt, et nad vähendaksid aktiivselt oma mõju kliimale, sealhulgas piiraksid energiatarbimist. Lugege lähemalt meie vastutustundlike ostuotsuste kohta.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000