Santa Maria Sverige Foodservice

Rädda Barnen

Rädda Barnen

Barn som får gå i skolan och lära sig läsa och skriva kan hjälpa sig själva och sitt samhälle att utvecklas. Barn som får veta sitt värde, sina rättigheter och möjligheter att påverka, kan själva forma sin framtid.

Santa Maria vill bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp där vi har vår verksamhet genom att förbättra skolgången för barn i konfliktdrabbade områden. Vi har samarbetat med Rädda Barnen sedan 2004. De senaste fem åren har vi stöttat ett projekt i Medellin, Colombia. Projektet var en del i Rädda Barnens projekt ”Rewrite the Future” vilket har som mål att tillgodose alla barns rättighet till utbildning.

Medellin är Colombias näst största stad, känd för att länge ha dominerats av gängstrider, våld och kriminalitet. Att riskera livet på väg till skolan eller utstå fattigdom, våld och misär hemma har i åratal varit en realitet för mängder av barn och ungdomar i de mest utsatta områdena. Skolgången har därmed blivit bristfällig – eller obefintlig – för många av dem.

För att lyckas behövde man arbeta på flera plan och har därför involverat såväl elever och föräldrar som skolpersonal, myndigheter och andra organisationer. Projektet omfattar en mängd olika åtgärder. Barnen får exempelvis lära sig sina rättigheter, att lösa konflikter utan våld, att undvika och skydda sig mot våldsamma situationer och övning i att uttrycka sina känslor och åsikter. Skolan å sin sida får hjälp med att undervisa på ett mindre auktoritärt och mer inkluderande sätt. Föräldrarna lär sig hur viktig skolan är, att stötta sina barn och hur de kan förhindra våld och övergrepp i hemmet.

Man har även skapat ett antal medlingscenter som praktiserar konfliktlösningar utan våld, samt ett nätverk som fångar upp de barn som hamnat utanför skolan.

Projektet hade 2014 nått cirka 7 700 barn, över 700 lärare och 1100 föräldrar. Globalt har ”Rewrite the Future” gjort det möjligt för 1,4 miljoner barn i konfliktdrabbade områden att gå i skolan, och fler än 10 miljoner personer har tagit del av olika undervisningsprogram.

Situationen i Medellin har överlag förbättrats markant under senare år. Colombianska myndigheter har satsat stort på att minska kriminaliteten, och på att utveckla infrastrukturen och företagsklimatet. Medellin har blivit en bättre stad att bo i sedan vi startade vårt samarbete med Rädda Barnens ”Rewrite the Future” och framtiden för Medellins barn är betydligt ljusare.

Planer för framtiden

Just nu planerar vi för ett nytt projekt med Rädda Barnen där vi hoppas göra skillnad.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss