Santa Maria Sverige Foodservice
Smaka på Världen, matlagning med Mitt Liv i vår Matstudio.

Mitt Liv

Mitt Liv

Santa Maria är partnerföretag till Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ökad integration och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Mitt Liv är en drivande aktör som skapar ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter utländsk erfarenhet och kompetens. Genom kursen och mentorprogrammet ”Mitt Livs Chans” får personer med utländsk bakgrund möjlighet att bygga ett värdefullt professionellt nätverk och knyta nya kontakter i arbetslivet.

Eftersom integration handlar om att mötas på halva vägen är det lika viktigt att arbeta med de som ska ta emot arbetskraft. Därför erbjuder Mitt Liv i sitt partnerprogram hjälp till de organisationer som vill fokusera på mångfald och som vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället. I partnerprogrammet samarbetar Mitt Liv idag med drygt 20 företag och organisationer i frågor som rör mångfald, utveckling, konkurrenskraft och affärsnytta.

Mitt Livs övertygelse är att det är i möten mellan människor som fördomar bryts och nya möjligheter uppstår. Även vi tror på detta och vi har därför valt att engagera oss i Mitt Liv. Måltiden är ett exempel på ett sådant möte. Här handlar det om smaker, inspiration, kärlek till maten och möten över gränser, det som utgör kärnan i Santa Marias verksamhet.

Läs mer om vårt samarbete med Mitt Liv: Smaka på världen.

Mer information finns även på Mitt Livs hemsida, mittliv.com

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss