Santa Maria Sverige Foodservice
Bevattning av chiliodling i Peru.

Vatten

Över 70 procent av allt färskvatten som används i världen går till produktion av livsmedel.

Med klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningsmängd står den globala matindustrin inför stora utmaningar, både vad gäller tillgång till vatten och vatten av god kvalitet. Därför är vatten en viktig fråga för oss.

Sedan årsskiftet 2014-2015 deltar vi i ett nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, både i den egna produktionen och i leverantörsledet. Vi kommer att använda resultaten från detta samarbete för att vidareutveckla hur vi kan arbeta med vattenfrågan i vår egen verksamhet och tillsammans med våra leverantörer. 

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss