Santa Maria Sverige Foodservice

Paulig sätter nya strategiska hållbarhetsmål för 2030

Paulig lanserar en ambitiös hållbarhetsstrategi med målet att bli en föregångare inom hållbarhet i livsmedelsbranschen. Pauligs ambition är att 70% av nettoomsättningen år 2030 ska komma från produkter och tjänster som främjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Pauligs hållbarhetsstrategi baseras på tre av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling, vilka kommer att integreras i företagets tillväxtstrategi och affärsverksamhet i de 13 länder där Paulig har verksamhet.

- Hållbarhet har alltid varit en del av Pauligs DNA och som ett familjeägt företag tar vi vårt ansvar för framtida generationer och matens framtid. Livsmedels- och dryckesindustrin har en viktig roll vad gäller framtida lösningar inom både klimat och hälsa. Därför måste vi ompröva hur vi odlar, producerar och konsumerar mat, säger Rolf Ladau, VD för Paulig.

- Vår roll som ett internationellt livsmedelsföretag är att erbjuda nya smaker och inspirera konsumenterna till mer hållbara val utan att kompromissa på smak eller bekvämlighet. Paulig kan vara en liten men betydande kraft för att förändra matkulturen och med vår nya ambitiösa inriktning vill vi påskynda vårt hållbarhetsarbete. Vi tror starkt att hela branschen bör göra samma sak och vi bjuder in andra på denna resa, fortsätter Ladau.

För hållbarare och hälsosammare produkter som smakar gott

Paulig hållbarhetsstrategi till 2030 bygger på tre av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8), hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) och bekämpning av klimatförändringarna (SDG 13). Paulig kommer att bidra till att uppnå dessa globala utvecklingsmål genom att fokusera på tre områden.

1. Produkter och tjänster som möjliggör människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet

Pauligs ambition är att 70% av företagets nettoomsättning år 2030 ska komma från produkter och tjänster somfrämjar människors hälsa och välbefinnande och minimerar påverkan på vår planet. Pauligs produktportfölj är redan idag nästan 100% växtbaserad och vi kommer att fortsätta att utveckla våra produkter i en hälsosam riktning och utveckla nya produkter som är bra för både människor och miljö. Paulig kommer också att påbörja ett systematiskt arbete med att minska koldioxidavtrycket för företagets produkter samt fortsätta att inspirera konsumenterna att göra hållbara val.

2. Klimat och cirkulär ekonomi

Paulig är ett av företagen inom livsmedels- och dryckesindustrin som har åtagit sig att sätta upp vetenskapsbaserade mål genom initiativet Science Based Targets, i enlighet med Parisavtalet, enligt vilket klimatuppvärmningen ska begränsas till 1,5°C. Pauligs ambition är att företaget senast 2030 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser från egen verksamhet med 80% och från värdekedjan med 50%. Målet är att få de vetenskapsbaserade målen validerade av Science Based Targets-initiativet under 2020.

Majoriteten av Pauligs utsläpp av växthusgaser kommer från företagets värdekedja och är kopplade till råvaror. Därför kommer Paulig att fortsätta samarbetet med nuvarande leverantörer och samarbetspartners för att införa hållbara jordbruksmetoder, leta efter nya råvaror och partners samt försöka hitta nya affärsmodeller som ytterligare stöder en cirkulär ekonomin. Förpackningsutveckling fortsätter att vara ett av de viktigaste fokusområdena för Paulig och ambitionen är att alla företagets förpackningar skall tillverkas av förnybara eller återvunna material och vara återvinningsbara år 2030. I Pauligs egen verksamhet kommer företaget att fortsätta öka andelen förnybar energi samt förbättra energieffektiviteten och återvinningsgraden.

3. Rättvist och inkluderande sätt att arbeta

Pauligs mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare i hela företagets värdekedja. 100% av Pauligs kaffe kommer redan från verifierat hållbara källor och företaget strävar efter att utvidga detta arbete till att även täcka andra råvaror. Målet är att 100% av råvarorna från högriskområden år 2030 ska komma från hållbara källor som har verifierats av tredje part. Detta kommer att kräva systematiska due diligence-processer och ett holistiskt sätt att arbeta med leverantörer och andra partners i hela värdekedjan. Paulig skall fortsätta att utveckla den värdestyrda företagskulturen för att säkerställa att alla anställda uppfattar Paulig som ett rättvist och inkluderande företag.

- Våra nya fokusområden och ambitioner sätter en tydlig riktning för Paulig och våra varumärken under det här decenniet. Målen är ambitiösa och för att uppnå dem måste vi arbeta tillsammans med alla våra anställda, kunder och partners i hela värdekedjan. Vi tror att det är på detta sätt som vi kan uppnå en verklig positiv påverkan i livsmedelssektorn och möjliggöra mer hållbara val för alla konsumenter och kunder, säger Kaisa Lipponen, SVP, Communications & Sustainability, Paulig.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal

Fråga oss