Santa Maria Norge Foodservice
Nyhøstet chilipepper fra USA.

Vår måte å tenke på råvarer

Smak er avhengig av opprinnelsen til våre råvarer, og smaken er alltid det viktigste når vi velger våre leverandører. Men smaken er ikke det eneste som styrer vår virksomhet.

Kvalitet, miljø og samfunnsansvar

Kvalitet, miljø og samfunnsansvar er eksempler på andre aspekter som sterkt påvirker vår søken etter de best mulige råvarene.

Siden vår virksomhet er sterkt knyttet til råvarer produsert langt borte fra oss, er det viktig for oss å ha langsiktige relasjoner og åpen dialog med våre leverandører. Vi ønsker at både mennesker og miljøet hos våre leverandører har det bra.

Tett samarbeid med leverandører

Alt som utgjør produktene til Santa Maria fra råvarer til emballasje, bør være produsert ansvarlig og med riktig kvalitet. Dette er et mål vi aldri ville være i stand til å oppnå dersom vi ikke regelmessig besøkte våre leverandører og de stedene hvor våre råvarer vokser. Gjennom tett samarbeid og dialog med våre leverandører jobber vi for en bærekraftig forsyningskjede, fra den enkelte bonde eller arbeidstaker. Les mer om vår måte å tenke på innkjøp av råvarer.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280