Santa Maria Norge Foodservice

Kvalitet og matsikkerhet

Kvalitet er et nøkkelord i hele vår virksomhet. Det innebærer alt du opplever, inkludert ting som ikke kan bli sett eller hørt. For eksempel, produktet ikke bare smaker fantastisk, men det er også trygt å spise det. Det er en selvfølge at kundene kan stole på våre produkter.

Kanel testas i vårt laboratorium.

Kanel testet i vårt laboratorium.

Vårt arbeid med kvalitet starter på åkrene der råvarene til våre produkter vokser. Ved å jobbe systematisk og velge våre leverandører med største omhu, og ved å ha en kontinuerlig dialog med dem, samt ved å vurdere samarbeidet regelmessig, kan vi sikre at våre råvarer og produkter oppfyller våre høye kvalitetsstandarder. Blant annet besøker vi våre leverandører regelmessig og sjekker deres kvalitetssystem.

En annen viktig del av vårt arbeid med kvalitet er prøvetaking og analyse. Når en forsendelse med for eksempel krydder ankommer et av våre råvarelagre, kontrolleres innholdet alltid i forhold til visse parametere som er avhengig av type krydder. Testing mot bakterieinnhold og smaksprøving fra partiet utføres alltid. I tillegg til å bruke våre egne laboratorier, bruker vi også et akkreditert laboratorium for å garantere objektivitet og riktige analysemetoder.

Etter prøvetaking blir forsendelsen satt i karantene på vårt lager til prøvene er ferdige og godkjente. Etter dette er forsendelsen klar for produksjon. Alle forsendelser som ikke består testene og våre standarder sendes tilbake til leverandøren.

Videre, for å kunne fastslå best mulig hygiene og kvalitet i produksjon, har vi fått alle våre produksjonsanlegg sertifisert i henhold til BRC, den globale standarden for prosedyrer av produktsikkerhet i matproduksjon. Dette betyr at våre anlegg sjekkes årlig av en BRC-kontrollør for å sikre at vi produserer i overensstemmelse med kravene i kvalitetsstandarden.

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280