Santa Maria Norge Foodservice

Tilbakekalling av Santa Maria Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style

22 september 2023
Santa Maria Norge AS gjennomfører en tilbakekalling av Santa Maria Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style på grunn av en matsikkerhetsrisiko. Tilbakekallingen omfatter Cheddar Cheese Sauce 3kg med best før-datoer fra 01/06/2024 til 31/08/2024 og Dip Nacho Cheese Style 250g med best før-datoer fra 01/06/2025 til 31/08/2025.

Matsikkerhetsrisikoen er knyttet til en bakterie og er bekreftet funnet i én batch ostesaus, og vi gjennomfører derfor en tilbakekalling. Tilbakekallingen omfatter flere batcher da vi ikke kan utelukke at disse også er påvirket av dette.

Det er så langt ikke rapportert om noen tilfeller av matforgiftning.

Bakterien kan forårsake symptomer som kvalme og oppkast. Hvis det oppstår symptomer, pleier de vanligvis å avta innen 24 timer.

Vi er i tett kontakt med leverandøren av produktet for å sikre at tiltak blir iverksatt for å hindre at problemet gjentar seg.

Instruksjoner for forbrukere

Forbrukere som har kjøpt en berørt produktbatch, skal ikke konsumere produktet, men kan ta dette med tilbake til butikken der de kjøpte produktet for refusjon.

Forbrukerkontakt@santamaria.no

Pressekontakt:
Stian Hvaal Møller
91 55 69 69

Paulig Norway AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280