Santa Maria Norge Foodservice

Cookie & Copyright information

Om cookies

Cookies brukes for å optimalisere nettstedets funksjon og tilpasse det til dine ønsker. Nettstedets funksjonalitet er derfor i en viss grad avhengig av cookies, f.eks. for å beholde innloggingsinformasjon.

Varemerker og copyright

Copyright © Santa Maria AB. Med enerett. All opphavsrett og øvrige rettigheter som gjelder tekster, bilder, lyd og programmer og annet materiale som publiseres, tilhører Santa Maria AB.

Det er tillatt å gjengi utdrag ved å skrive ut, lagre på harddisk, overføre eller kople til andre, men utelukkende for informasjonsformål og under forutsetning av at merknaden om opphavsrett som nevnt ovenfor angis.

Kopiert eller lagret informasjon fra hjemmesiden må ikke selges eller distribueres i forretningsøyemed, heller ikke redigeres eller kopieres inn i andre dokumenter eller publikasjoner, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen kommersiell hjemmeside eller via kopling til vårt nettsted uten at det er innhentet godkjenning fra Santa Maria AB. Ingen andre rettigheter gis. Alle varemerker som vises på dette nettstedet, eies av Santa Maria. Det er ikke tillatt å bruke noen av varemerkene fra hjemmesiden uten særskilt tillatelse.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280