Santa Maria Estonia Foodservice

Selveri auhinnamängu reeglid

1. Auhinnamängu nimi: „Osta ja võida"
2. Kampaania periood: 19.09.2017- 16.10.2017
3. Auhinnamängu korraldaja – AS Santa Maria
4. Auhinnaloosis osalemiseks tuleb osta Selveri kauplustest vähemalt üks (1) Santa Maria Asian Wok tootesarja vokikaste ning ostu eest tasudes registreerida ost Partnerkaardiga.
5. Partnerkaardiga registreerumisel kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega. Vale informatsiooni esitamisel ei ole võimalik auhinda võita.
6. Kampaania auhind: eksklusiivne õhtusöök 6-le
7. Auhind loositakse välja hiljemalt 01.11.2017
8. Võitja nimi avaldatakse Santa Maria veebilehel ja Santa Maria Eesti Facebooki lehel. Võitjatega võetakse personaalselt telefoni ja/või e-maili teel ühendust. Võitja isikusamasus tuvastatakse isikuttõendava dokumendi alusel.
9. Auhinnaks olev üritus viiakse ellu kuni 30.11.2017. Kui võitjaga ei ole selleks ajaks ühendust saadud, jäetakse auhind väljastamata.
10. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
11. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
12. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Kampaania lisainfo e-posti aadressil info@santamaria.ee .
13. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta mängureegleid, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000