Santa Maria Estonia Foodservice

Postimehe auhinnamängu reeglid

1. Auhinnamängu nimi: „Mis on Sinu selle suve grilli lemmik?"
2. Kampaania periood: 04.06.2018- 10.06.2018
3. Auhinnamängu korraldaja - AS Santa Maria
4. Auhinnamängu andmete töötleja – Binaar OÜ
5. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
6. Auhinnaloosis osalemiseks tuleb Postimees.ee lehel vastata Santa Maria bänneril küsimusele ning registreerida kontaktandmed.
7. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega. Vale informatsiooni esitamisel ei ole võimalik auhindu võita.
8. Kampaania auhinnaks on grillikomplekt, mis koosneb grillist, cooler kotist, grilltarvikutest ja Santa Maria BBQ-toodetest, mis loositakse välja 10.06.2018.
9. Võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.santamariaworld.com/ee ja Santa Maria Eesti Facebooki lehel hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Võitjatega võetakse personaalselt e-maili teel ühendust.
10. Korraldaja võtab võitjaga ühendust hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna üleandmise aja.
11. Auhindasid saab välja võtta kuni 31.08.2018. Kui auhinda ei ole selleks ajaks välja võetud, jäetakse auhind väljastamata.
12. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
13. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Kampaania lisainfo e-posti aadressil info@santamaria.ee .
15. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta mängureegleid, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000