Santa Maria Estonia Foodservice

Delfi auhinnamängu reeglid

1. Auhinnamängu nimi: „Mida Sina särtsaka Taco valmistamisel eelistad?"
2. Kampaania periood: 05.11.2018- 18.11.2018.
3. Auhinnamängu korraldaja - AS Santa Maria
4. Auhinnamängu andmete töötleja – Binaar OÜ
5. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
6. Auhinnaloosis osalemiseks tuleb Delfi.ee lehel vastata Santa Maria bänneril küsimusele ning registreerida kontaktandmed.
7. Kampaanialehel registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega. Vale informatsiooni esitamisel ei ole võimalik auhindu võita.
8. Kampaania auhinnaks on 10 X Tex Mex Peokohvrit, mis loositakse välja auhinnamängu aja jooksul. Nimed avaldatakse 19.11.2018.a.
9. Võitja nimi avaldatakse internetis aadressil www.santamariaworld.com/ee ja Santa Maria Eesti Facebooki lehel hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval. Võitjatega võetakse personaalselt e-maili teel ühendust.
10. Korraldaja võtab võitjaga ühendust hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna üleandmise aja.
11. Auhindasid saab välja võtta kuni 26.11.2018. Kui auhinda ei ole selleks ajaks välja võetud, jäetakse auhind väljastamata.
12. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale, kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
13. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Kampaania lisainfo e-posti aadressil info@santamaria.ee .
15. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta mängureegleid, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000