Santa Maria Estonia Foodservice
Nordfalks AB, Mölndal. Foto 1960. aastate algusest.

Vastutustunne saab alguse perekonnast

Santa Maria alustas oma tegevust väikese perefirmana – see on oluline tegur meie kultuuri ja identiteedi kujunemisel.

Alates 2010. aastast oleme kuulunud Paulig Gruppi, kuid läbinisti perekondlik atmosfäär ja isiklik suhtumine ärisse ja töötajatesse pole kuhugi kadunud. Selle põhjuseks on suuresti asjaolu, et Paulig Grupp on samasuguse ajalooga ja tegutseb tänaseni perefirmana.

Lisaks suure organisatsiooni jõulisusele ja ambitsioonikusele on meil ka perefirmale omane pikaajaline visioon. Nii meie senise kui ka tulevase edu aluseks on kirglik huvi toidu vastu, pühendunud töötajad ja vastutustundlikkus.

Meie väärtussüsteem

Meie töö Paulig Grupis toetub kolmele väärtusele: otsime ja leiame, kasvame koos ja rahuldume vaid parimaga. Väärtused on aluseks kogu meie tegevusele. Nendest lähtume keskkonnasäästlikkuse suurendamisel ning neile tuginevad meie eetikapõhimõtted ja tegutsemisjuhend, milles kirjeldame oma hoiakuid eetika ja vastutusega seotud küsimustes. Need õpetavad meid tegutsema nii, et saaksime enda üle uhkust tunda.

Meie eetikapõhimõtted

• Me väldime huvide konflikte
• Me ületame tarbijate ootusi
• Me teeme vastutustundlikke ostuotsuseid
• Me hoolime keskkonnast
• Me suhtume inimestesse lugupidavalt
• Me arendame usalduslikke suhteid

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000