Santa Maria Estonia Foodservice
Külas chili tarnija Indias.

Vastutustundlikud ostuotsused

Meie jaoks tähendab hea äri nii vastutustundlikkust kui ka ausust.

Toormest ja koostisainetest sõltub mitte üksnes meie toodete kvaliteet, vaid ka üldine mõju inimestele ja keskkonnale. Meil on toodete ohutuse, kvaliteedi ning sotsiaalse ja keskkonnavastutuse suhtes kõrged ootused. Samuti teeme tarnijatega tihedat koostööd, et saaksime oma toodetes kasutada koostisosasid, mis on toodetud vastutustundlikult.

Tegutsemisjuhend

Tarnesuhete tegutsemisjuhendis selgitame oma ootusi ja põhilisi nõudmisi seoses vastutusega inimeste ja keskkonna eest. Lisateave tegutsemisjuhendi kohta ja üks hea näide Peruust.

Kontrollime ja hindame pidevalt tarnijate vastavust meie ootustele. Järelevalvemeetoditeks on enesehindamine või kohapealne auditeerimine tarnija juures. Kui meie arvates on arenguruumi, lepime tarnijaga kokku tegevuskava.

Pidev hindamine on vastutustundlike ostuotsuste tegemisel suure tähtsusega. Hindamise kaudu saame tarnijaid toetada ja koostööd nendega tõhustada. Ühtlasi aitab see tagada, et tarneahel põllult lattu oleks keskkonnasäästlik.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000