Santa Maria Nederland Santa Maria Foodservice
Bild från tortillafabriken.

Klimaat en energie

We hebben een stabiel en voorspelbaar klimaat nodig om de grondstoffen voor producten goed te laten groeien. Tegelijkertijd zorgt juist de internationale voedselproductie voor een groot deel van de totale uitstoot aan broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Daarom speelt het klimaat een vanzelfsprekende rol in alles wat we doen; zowel in de ontwikkeling van ons eigen bedrijf als in de samenwerking met onze leveranciers en klanten.

Halvering koolstofemissies in 2020

Ons doel is om de uitstoot van broeikasgassen in onze fabrieken, magazijnen en kantoren met de helft terug te dringen in 2020 (ten opzicht van 2015). Onze vorige doelstelling, halvering van onze emissies in 2020 t.o.v. 2012, wisten we al in 2015 te behalen, vijf jaar eerder dan gepland. Daarom besloten we de emissies opnieuw te halveren. We doen dit door ons energieverbruik op allerlei manieren te verminderen en steeds meer te kiezen voor duurzame energie. Zodra het tijd is om apparatuur te vervangen kiezen we voor energie-efficiënte alternatieven. Sinds 2016 gebruiken we 100 procent groene stroom in onze vestigingen in Zweden, Estland en het Verenigd Koninkrijk. De resterende uitstoot compenseren we door drie projecten te ondersteunen die bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energie in India.

Terugdringen transportemissies

We zijn continue bezig om ons vrachtvervoer te optimaliseren, waardoor de uitstoot wordt verminderd. Dit is belangrijk voor ons omdat onze grondstoffen van over de hele wereld komen en we onze producten in meer dan 25 landen verkopen. Daarom zorgen we er samen met leveranciers en klanten voor dat onze transporten zo efficient mogelijk zijn geladen. Daarnaast eisen we ook van onze leveranciers dat ze actief hun klimaatimpact verminderen en energieverbruik terugdringen.

Terugdringen klimaatimpact consumenten en leveranciers

We willen onze consumenten inspireren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door anders met voeding om te gaan. Vegetarisch eten is daar een goed voorbeeld van. Daarom willen we dat in 2020 in elk geval 20% van onze recepten op de website vegetarisch is. 

Van onze leveranciers eisen we dat ze actief hun klimaatimpact verminderen, inclusief een lager energieverbruik. Meer over hoe we verantwoord inkopen vind u hier.

Santa Maria Nederland ∙ Sallandhaven 2∙ 3433 PS Nieuwegein ∙ Nederland ∙ Tel: +31 30 6023490