Santa Maria Nederland Santa Maria Foodservice

Onze gedragscode voor leveranciers

Onze Gedragscode voor leveranciers is gebaseerd op internationaal gemaakte afspraken en volgt de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.

Onze eisen zijn gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de IAO over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, de Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.

 

We stellen basiseisen aan onze leveranciers op de volgende vlakken:

 1. Naleving van wettelijke vereisten.
 2. Regelmatige en vrijwillige werkzaamheden.
 3. Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen.
 4. Eerlijke en gelijke behandeling.
 5. Eerlijke vergoeding en arbeidsvoorwaarden.
 6. Redelijke werktijden.
 7. Veilige en gezonde werkplekken.
 8. Geen kinderarbeid.
 9. Rechten van inheemse bevolkingsgroepen.
 10. Verbod op omkoping en corruptie.
 11. Zorg voor het milieu

Santa Maria Nederland ∙ Sallandhaven 2∙ 3433 PS Nieuwegein ∙ Nederland ∙ Tel: +31 30 6023490