Santa Maria Danmark Foodservice

Vores code of conduct for leverandører

Vores code of conduct for leverandører er baseret på internationalt anerkendte konventioner og følger de ti principper i FN's Global Compact.

Vores forventninger er baseret på FN's menneskerettighedserklæring, ILO-deklarationen om fundamentale rettigheder og principper ved arbejde, Rio-deklarationen om miljø og udvikling og FN's konvention mod korruption.

Vi sætter grundlæggende standarder for vores leverandører inden for følgende områder:

1. Overholdelse af lovgivning.
2. Regelmæssig og frivillig beskæftigelse.
3. Foreningsfrihed og ret til kollektiv forhandling.
4. Fair og lige behandling.
5. Fair betaling og goder.
6. Rimelige arbejdstider.
7. Sikre og sunde arbejdspladser.
8. Intet børnearbejde.
9. Rettigheder for indfødte folk.
10. Bestikkelse og korruption er ikke tilladt.
11. Hensyntagen til miljøet.

Et godt eksempel fra Peru

Vi opfordrer vores leverandører til at arbejde aktivt med produktsikkerhed og for miljøet såvel som til at tage samfundsansvar for både de ansatte og det omgivende samfund.

Barn på en skola i Peru.

Et af mange gode eksempler på dette findes i en landsby i det nordlige Peru. Landsbyen har lige over 10.000 indbyggere, og flere end halvdelen af disse arbejder for en af vores leverandører.

Leverandøren fik lov til at bygge nye huse til de ansatte samt at lave et vand- og kloaksystem til mange af de eksisterende huse. Ved sit arbejde er vores leverandør også med til at modvirke ungdomskriminalitet og har støttet den lokale landsbyskole med computere og internetforbindelse samt en udvidelse af skolens bygninger. Endvidere lærer børnene, hvor vigtigt det er med genanvendelse. Den øgede velfærd for de ansatte og deres familier betyder, at vores leverandør nu har skabt et fundament for en bedre forretning.

Paulig Denmark A/S ∙ Ringager 2A ∙ 2605 Brøndby ∙ Telefon: 4396 7900