Santa Maria Danmark Foodservice

Kvalitet og fødevaresikkerhed

Kvalitet er et nøgleord i hele vores forretning. Det omfatter alt det, du opfatter, inklusive de ting, som hverken kan ses eller høres - f.eks. at produktet ikke bare smager fantastisk, men at det også er et produkt, som man kan have tillid til at spise. Det siger sig selv, at kunderne kan stole på vores produkter.

Kanel testas i vårt laboratorium.

Kanel testet i vores laboratorium.

Vores kvalitetsarbejde starter i markerne, hvor råvarerne til vores produkter vokser. Ved at arbejde systematisk og være meget omhyggelige, når vi udvælger vores leverandører, ved at have en kontinuerlig dialog med dem såvel som at gennemføre regelmæssige evalueringer af samarbejdet, kan vi sikre, at vores råvarer og produkter lever op til vores høje kvalitetskrav. Blandt mange andre ting gennemfører vi regelmæssige besøg hos vores leverandører, hvor vi undersøger hele deres system for kvalitetskontrol.

Et andet vigtigt element i vores kvalitetsarbejde er stikprøver og analyse. Når en sending med f.eks. krydderier når frem til et af vores råvarelagre, bliver indholdet altid kontrolleret i forhold til forskellige parametre, afhængigt af hvilken type krydderi det drejer sig om. Der testes altid for tilstedeværelsen af bakterier, og det enkelte batch testes også. Ud over at bruge vores eget laboratorium, anvender vi også et akkrediteret laboratorium for at garantere objektivitet og korrekte analysemetoder.

Efter stikprøvetagningen kommer forsendelsen i karantæne i vores lager, indtil analysen af prøverne foreligger og er godkendt. Derefter er forsendelsen klar til forarbejdning. Enhver forsendelse, som ikke klarer vores tests og vores standarder, bliver returneret.

For at vi endvidere kan sikre den bedst mulige hygiejne og kvalitet i produktionen, har vi fået alle vores produktionsfaciliteter certificeret i henhold til BRC, den globale standard for produktsikkerhedsprocedurer i fødevareindustrien. Det betyder, at vores faciliteter gennemgås hvert år af en kontrollant fra BRC for at sikre, at vi lever op til kravene i kvalitetsstandarden.

Paulig Denmark A/S ∙ Ringager 2A ∙ 2605 Brøndby ∙ Telefon: 4396 7900