Santa Maria Sverige Foodservice

Stockholm International Water Institute (SIWI)

 

Sedan årsskiftet 2014-2015 deltar vi i ett nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, både i den egna produktionen och i leverantörsledet. Det första resultatet av samarbetet är en kunskapsportal för att guida företag i hur de kan arbeta med att minska vattenrisker, både i egen verksamhet och i leverantörsledet

Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI). Målet med samarbetet är att livsmedelsbranschen lättare ska kunna kartlägga det bästa sättet att hantera vatten i odling och förädling i länder som står inför ökande vattenutmaningar. Förutom Santa Maria deltar Axfood, ICA, Coca-Cola Enterprises Sverige, Nestlé, Lantmännen, Systembolaget, Axfoundation, Hermansson & Co. och Livsmedelsföretagen i samarbetet.

Läs mer på Stockholm International Water Institutes hemsida.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss