Santa Maria Sverige Foodservice

Stor skillnad på oregano och oregano

7 september 2017

Oregano som oregano? Nej, inte riktigt. En undersökning gjord för norska TV2 visar att den populära kryddans kvalitet skiljer sig kraftigt åt mellan olika varumärken. På Santa Maria är man inte överraskad. Ett drygt sekel av arbete med att ta fram de bästa kryddorna har visat på betydelsen av ett tätt leverantörssamarbete och en noggrann kvalitetsgranskning i flera steg.

- Vi har haft samma leverantörer i flera decennier och vår oregano kan spåras tillbaka till fälten där de odlas, berättar Christopher Westerberg, European Marketing Manager i World Foods & Flavouring division i Paulig Group.

Annat än krydda i burken?

Det kan tyckas självklart att en burk oregano innehåller oregano. Men TV2:s granskning visar att så inte alltid är fallet. På Santa Maria känner man till att rensningen av råvaran, för att säkerställa 100% renhet, är nyckeln till en högkvalitativ slutprodukt.

- Vi kräver att råvaran har en renhet på minst 99% när den ankommer till våra fabriker. Sedan genomgår den flera steg av noggranna kontroller och rensning hos oss, för att säkra den där sista procenten. Annat, som annars skulle kunna komma med i slutprodukten är stickor, damm eller oregano som har skadats under transporten, förklarar Christopher Westerberg.

Noggrann rensningsprocess

- På plats i vårt laboratorium sker en ankomstkontroll för att säkerställa att oreganon håller rätt kvalitet. Först utförs en en visuell besiktning. Därefter genomförs ett antal tester för att säkerställa att produkten är säker och innehåller rätt mängd av eteriska oljor som är viktiga för smaken. Innan oreganon förpackas sker ytterligare en rensning i fem steg för att ta bort det sista som inte är av rätt kvalitet. Slutprodukten ska självklart vara 100% oregano, säger Christopher Westerberg.

Inga insektsmedel

Santa Maria hämtar kryddor från en mängd olika länder. Oreganon köper man till exempel in från Sydamerika.

- Vår oregano odlas i Peru och Chile, på hög höjd. Det ger en grön fin oregano, som på grund av den rena miljön varken behöver värmebehandlas eller besprutas med insektsmedel, avslutar Christopher Westerberg.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00 

Fråga oss