Santa Maria Sverige Foodservice

Cookies, säkerhet & personlig information

Samtycke

I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller Santa Maria samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel Facebook connect eller Santa Marias egna registrering.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Santa Maria kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Säkerhet 

De uppgifter som anförtros Santa Maria behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna. 

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Santa Maria

Om cookies

Cookies används för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål. Webbplatsens funktionalitet är därför till viss del beroende av cookies.

Så skyddar vi personuppgifter

PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade. Santa Maria AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t ex  personuppgiftslagen och regler om banksekretess för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Uppgifter som behövs även för att Santa Maria AB genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och bättre service.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Santa Maria behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring.

Referens: PUL - Personuppgiftslagen, 1998:204

Behandling av personuppgifter

Santa Maria värnar om den personliga integriteten

Alla registrerade användare ska känna sig trygga när de anförtror Santa Maria sina personuppgifter. Santa Maria följer lagar för att skydda den personliga integriteten.

Santa Maria behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas uppgifterna genom reklam och på andra sätt ska kunna lämna användaren bättre och personligare erbjudanden och service.

Varumärken och copyright

Copyright © Santa Maria AB. Med ensamrätt. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Santa Maria AB.

Det är tillåtet att kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk, sända eller länka till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges.

Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan kommersiell hemsida eller genom länk till vår sajt utan att godkännande har erhållits från Santa Maria AB. Ingen annan rättighet beviljas. Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av Santa Maria. Det är inte tillåtet att använda något av varumärkena från hemsidan utan särskilt tillstånd.

Santa Maria AB ∙ Argongatan 2D ∙ Box 63 ∙ 431 53 Mölndal ∙ 031-67 42 00

Fråga oss {{!-- --}}