Santa Maria Norge Foodservice

Skredgrupper

Når ulykken er ute, rykker skredgrupper ut på kort varsel i områder med krevende terreng. Mange drives på dugnad, og de gjør en viktig jobb i ugjestmilde omgivelser.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280

{{!-- --}}