Santa Maria Norge Foodservice

Bygningsarbeidere

På byggeplassen er arbeiderne ofte nødt til å spise medbrakt lunsj, og mangler tilgang på kjøkken. De jobber utendørs i all slags vær, og varm mat er en sjeldenhet.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280

{{!-- --}}