Santa Maria Norge Foodservice

Brøytemannskap

Mange kjenner brøytemannskapenes hverdag gjennom TV-suksessen Brøyt i Vei. Over hele landet gjør de en innsats for å gi oss kjørbare veier, og må ofte jobbe nattestid.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280

{{!-- --}}