Santa Maria Norge Foodservice

Cookies, sikkerhet og personopplysninger

Samtykke

I tilfeller der det kreves eller er passende, innhenter Santa Maria samtykke fra kunden før behandling av personopplysninger om kunden påbegynnes. Kunden kan samtykke ved å undertegne f.eks. Facebook connect eller Santa Marias egen registrering.

Kunden har rett til å trekke tilbake inngitt samtykke. Santa Maria vil i så fall ikke behandle ytterligere personopplysninger eller oppdatere tidligere innhentede personopplysninger om kunden, dersom samtykke er en forutsetning for behandling av personopplysningene.

Sikkerhet 

De opplysningene som oppgis til Santa Maria, behandles på sikker måte. Bare et begrenset antall personer med spesiell tillatelse har tilgang til opplysningene, som er beskyttet mot både inntrengning og ødeleggelse.

Personopplysningene overføres ikke til noen utenfor Santa Maria

Om cookies

Cookies brukes for å optimalisere nettstedets funksjon og tilpasse det til dine ønsker. Nettstedets funksjonalitet er derfor i en viss grad avhengig av cookies, f.eks. for å beholde innloggingsinformasjon.

Slik beskytter vi personopplysninger

Personopplysningsloven sørger for å beskytte enkeltindivider mot at deres personlige integritet krenkes når personopplysninger behandles. Loven gjelder for behandling av personopplysninger i hele samfunnet og for virksomheter som drives både av myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner.

Personopplysningene dine er alltid beskyttet. Santa Maria AB verner om den personlige integriteten. Vi prioriterer alltid å beskytte all informasjon du betror oss og følger selvsagt de lover og regler som finnes, f.eks. personopplysningsloven og regler om bankdiskresjon for å beskytte din integritet. Bare et begrenset antall personer med særskilt tillatelse har tilgang til informasjonen.

Opplysninger som også trengs for at Santa Maria AB via reklame og på andre måter skal kunne gi mer personlige tilbud og bedre service.

Du kan selvsagt få informasjon om hvilke opplysninger Santa Maria har om deg, og også kreve at opplysningene fjernes eller endres dersom det skulle vise seg at de er feilaktige eller ufullstendige. Du kan også kreve at opplysningene dine ikke skal behandles eller brukes til direkte markedsføring.

Referanse: PUL - Personuppgiftslagen, 1998:204 (dvs. den svenske personopplysningsloven)

Behandling av personopplysninger

Santa Maria verner om den personlige integriteten

Alle registrerte brukere skal kjenne seg trygge når de betror personopplysningene sine til Santa Maria. Santa Maria følger alle aktuelle lover for å beskytte den personlige integriteten.

Santa Maria behandler personopplysninger bare til spesielle og ettertrykkelig angitte formål. For eksempel behandles opplysningene slik at man via reklame og på andre måter skal kunne gi brukeren bedre og mer personlige tilbud og service.

Varemerker og copyright

Copyright © Santa Maria AB. Med enerett. All opphavsrett og øvrige rettigheter som gjelder tekster, bilder, lyd og programmer og annet materiale som publiseres, tilhører Santa Maria AB.

Det er tillatt å gjengi utdrag ved å skrive ut, lagre på harddisk, overføre eller kople til andre, men utelukkende for informasjonsformål og under forutsetning av at merknaden om opphavsrett som nevnt ovenfor angis.

Kopiert eller lagret informasjon fra hjemmesiden må ikke selges eller distribueres i forretningsøyemed, heller ikke redigeres eller kopieres inn i andre dokumenter eller publikasjoner, verken i elektronisk format eller som papirkopi, eller legges inn på annen kommersiell hjemmeside eller via kopling til vårt nettsted uten at det er innhentet godkjenning fra Santa Maria AB. Ingen andre rettigheter gis. Alle varemerker som vises på dette nettstedet, eies av Santa Maria. Det er ikke tillatt å bruke noen av varemerkene fra hjemmesiden uten særskilt tillatelse.

Santa Maria Norge AS ∙ Nils Hansens vei 13 ∙ 0667 Oslo ∙ Tel: 67555280

{{!-- --}}