Gegevensbescherming en cookies

Gegevensbescherming en privacy

Santa Maria AB zal gegevens over u bewaren die het verkrijgt als gevolg van uw bezoek aan de website. Santa Maria AB kan die informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over producten of diensten die u kunnen interesseren. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, gelieve dan contact met ons op te nemen. Santa Maria AB zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Alle persoonsgegevens die u aan Santa Maria AB verstrekt, worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Zweedse Wet Bescherming Persoonsgegevens/Privacywet.

Over cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren en aan te passen aan uw voorkeuren. De functionaliteit van de website is bijgevolg tot op zekere hoogte afhankelijk van cookies.

Hoe beschermen we de persoonlijke informatie?

De PUL (Zweedse Wet Bescherming Persoonsgegevens/Privacywet) is bedoeld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de gehele samenleving en voor activiteiten die door overheidsinstellingen, bedrijven of particulieren worden uitgevoerd.

Uw persoonsgegevens worden altijd beschermd. Santa Maria AB geeft om privacy. Wij geven altijd prioriteit aan de bescherming van alle informatie die u aan ons toevertrouwt en volgen uiteraard de wetten en regels zoals, bijvoorbeeld, de Zweedse Wet Bescherming Persoonsgegevens/Privacywet en de regels inzake het bankgeheim om uw privacy te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen is specifiek gemachtigd om de informatie te raadplegen.

Santa Maria AB heeft deze gegevens ook nodig om door middel van reclame en andere middelen meer gepersonaliseerde aanbiedingen en een betere dienstverlening te kunnen verstrekken.

U kunt informatie krijgen over de gegevens over u die Santa Maria verwerkt en ook vragen dat de informatie wordt verwijderd of gewijzigd indien zij onjuist of onvolledig blijkt te zijn. U kunt ook vragen dat uw informatie niet wordt verwerkt of gebruikt voor direct marketing.

Bron: PUL – Zweedse Wet Bescherming Persoonsgegevens/Privacywet, 1998: 204

Verwerking van persoonsgegevens

Santa Maria geeft om privacy.

Alle geregistreerde gebruikers zullen zich veilig voelen wanneer ze Santa Maria hun
persoonsgegevens toevertrouwen. Santa Maria volgt de wetten tot bescherming van de privacy.

Santa Maria verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke en expliciete doeleinden. Bijvoorbeeld: de informatie die wordt verwerkt door middel van reclame en andere middelen zou de gebruiker betere en meer gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten moeten verstrekken.

Handelsmerken en auteursrechten

Copyright © Santa Maria AB. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen, audio, software en andere materialen op de website behoren toe aan Santa Maria AB.

Het is toegestaan om fragmenten te reproduceren door deze af te drukken, te downloaden naar een harde schijf, te verzenden of aan andere te koppelen, maar uitsluitend voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de auteursrechten worden vermeld zoals hierboven.

Gekopieerde of opgeslagen informatie van de website mag niet worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden, noch gewijzigd of worden opgenomen in enig ander document of enige andere publicatie, hetzij in elektronisch formaat of op papier, of worden geüpload naar een andere commerciële website of via een koppeling naar onze website, zonder dat hiervoor de goedkeuring is verkregen van Santa Maria AB. Er worden geen andere rechten verleend. Alle op deze website afgebeelde handelsmerken zijn eigendom van Santa Maria. Het is niet toegestaan om enig handelsmerk op de website te gebruiken zonder de toestemming daartoe.

Santa Maria Netherlands ∙ Archimedesbaan 18 A ∙ 3439 ME Nieuwegein ∙ The Netherlands ∙ Tel: +31 30 6023490

{{!-- --}}