Santa Maria Latvija Foodservice

Privātums & sīkfailu informācija

Datu aizsardzība un privātums

Santa Maria AB saglabā datus par jums, kurus iegūst jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā. Santa Maria AB var izmantot šos datus, lai nodrošinātu Jūs ar informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Ja jūs nevēlaties saņemt šo informāciju, lūdzu sazinieties ar mums. Santa Maria AB nesniegs jūsu datus citām trešajām personām.

Jebkuri personas dati, ko jūs sniedzat Santa Maria AB, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības likumu.

Par sīkfailiem

Sīkfaili tiek izmantoti, lai optimizētu vietnes funkcionalitāti un pielāgotu to jūs vēlmēm. Tāpēc mājas lapas funkcionalitāte ir zināmā mērā atkarīga no sīkfailiem.

Kā mēs aizsargājam personisko informāciju

Fizisko personu datu aizsardzības likuma (PUL) mērķis ir nodrošināt indivīda personas neaizskaramību, kad personas dati tiek apstrādāti. Likums attiecas uz personas datu apstrādi visai sabiedrībai un attiecībā uz darbībām, ko veic gan aģentūras, gan uzņēmumi un privātpersonas.

Jūsu personas dati vienmēr tiek aizsargāti. Santa Maria AB rūpējas par privātumu. Mēs vienmēr uzskatām par prioritāti aizsargāt visu mums uzticēto informāciju un ievērojam saistošos likumus un noteikumus, piemēram, Fizisko personu datu likums un noteikumus par bankas datu noslēpumu, lai aizsargātu jūsu privātumu. Tikai ierobežotam īpaši pilnvarotu personu skaitam ir piekļuve šai informācijai.

Datus izmanto arī Santa Maria AB, lai ar reklāmu un citiem līdzekļiem sniegtu jums personalizētus piedāvājumus un labākus pakalpojumus.

Jūs varat saņemt informāciju par saviem datiem, kurus Santa Maria izmanto, kā arī pieprasīt, lai informācija tiktu izdzēsta vai mainīta, ja tā izrādītos nepatiesa vai nepilnīga. Jūs varat arī pieprasīt, lai jūsu informācija netiek apstrādāta vai izmantota tiešajā mārketingā.

Atsauce: PUL - Fizisko personu datu aizsardzības likums, 1998: 204

Personas datu apstrāde

Santa Maria rūpējas par privātumu.

Visi reģistrētie lietotāji var justies droši, uzticot Santa Mariai savus personas datus. Santa Maria ievēro likumus, lai aizsargātu privātumu.

Santa Maria apstrādā personisko informāciju tikai specifiskiem un precīzi formulētiem mērķiem. Piemēram, informācija tiek izmantota reklāmai un citiem līdzekļiem, lai varētu sniegt lietotājam labākus un personalizētus piedāvājumus un pakalpojumus.

Preču zīmes un autortiesības

Autortiesības © Santa Maria AB. Visas tiesības aizsargātas. Visas autortiesības un citas tiesības uz visiem tekstiem, attēliem, audio, programmatūru un citiem ievietotajiem materiāliem pieder Santa Maria AB.

Ir atļauts reproducēt izvilkumus izdrukājot, lejupielādējot uz cietā diska, pārsūtot tos vai saiti uz tiem citiem, bet tikai informācijas sniegšanas nolūkā ar paziņojumu par autortiesībām, kā norādīts iepriekš.

No mājas lapas nokopēto vai saglabāto informāciju aizliegts pārdot vai izplatīt komerciālos nolūkos, grozīt vai iekļaut citos dokumentos vai publikācijās ne elektroniskā ne taustāmā formātā, kā arī augšupielādēt uz citu komerciālu tīmekļa vietni vai ar saiti uz mūsu mājas lapu bez saskaņošanas ar Santa Maria AB. Nekādas citas tiesības tiek piešķirtas. Visas preču zīmes, kas iekļautas šajā vietnē, pieder Santa Maria. Nav atļauts izmantot jebkuru preču zīmi no tīmekļa vietnes bez atļaujas.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003 ∙ Tālrunis: 67 804 330

{{!-- --}}