Santa Maria Latvija Foodservice
Santa Maria Āzijas sortimenta iepakojums

Iepakojums

Iepakojuma uzdevums ir aizsargāt produktus, pēc iespējas mazāk ietekmējot vidi.

Iepakojums nodrošina, ka saņemat mūsu iecerēto un Jūsu sagaidīto produktu. Tas aizsargā produktu visos posmos – no ražošanas un transportēšanas līdz lielveikalam un Jūsu virtuvei –, saglabājot to svaigu pēc iespējas ilgāk. Tādējādi iepakojums var palīdzēt samazināt pārtikas atkritumus. Mēs vēlamies arī pēc iespējas samazināt iepakojuma ietekmi uz vidi.

Izstrādājot un attīstot iepakojumu, mēs ņemam vērā to, cik lielā mērā tas palīdzēs samazināt pārtikas atkritumu daudzumu un ietekmēs vidi.

Kā iepakojums var palīdzēt samazināt pārtikas atkritumu daudzumu

Apsverot, kā iepakojums var palīdzēt samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, jāņem vērā šādi aspekti: iepakojuma izmērs, cik viegli tas ir izmantojams un iztukšojams un vai tas nodrošina vislabāko iespējamo produkta aizsardzību. Mūsu mērķis ir pārdomāt iepakojumu izmērus, lai gala lietotāji varētu izvairīties no produkta atlikumiem.

Sadarbība ar nolūku samazināt pārtikas izšķērdēšanu

Lai nepārtraukti uzlabotu savus centienus, mēs piedalāmies divus gadus ilgā, Zviedrijas Inovāciju aģentūras VINNOVA finansētā projektā par iepakojumu sistēmām. Projekta ietvaros esam identificējuši atkritumu rašanās iemeslus un vērtību ķēdes uzlabošanas iespējas, sākot no pārtikas ražotāja. Pamatojoties uz rezultātu, izstrādāti novatoriski iepakojumu risinājumi, kas var palīdzēt samazināt atkritumu daudzumu. Projektā piedalās visas vērtību ķēdes pārstāvji: materiālu un iepakojuma ražotāji, pārtikas ražotāji, lielveikali, valsts iestādes, zinātniskās pētniecības institūti un universitātes, otrreizējās pārstrādes uzņēmumi un Stokholmas Patērētāju kooperatīvā sabiedrība.

Iepakojuma ietekme uz vidi

Būtiski faktori, no kuriem atkarīga iepakojuma ietekme uz vidi, ir tā svars, izmantotie materiāli, otrreizējās pārstrādes iespējas un bīstamu vielu klātbūtne.

Mazāka materiālu patērēšana iepakojuma ražošanā

Mēs pastāvīgi tiecamies pēc iespējas efektīvāk izmantot resursus iepakojuma ražošanā un samazināt izmantoto materiālu daudzumu, neizmainot iepakojuma funkcionalitāti. Kopš 2013. gada Zviedrijā ražotajiem tortiļu iepakojumiem izmantojam par 11% mazāk iepakojuma materiālu, kā arī esam samazinājuši izmantoto alumīnija daudzumu, aizvietojot dip mērču alumīnija aizsargplēvi ar metalizētas plastmasas plēvi.

Viegli pārstrādājams iepakojums

Mēs cenšamies atvieglot iepakojuma otrreizējo pārstrādi pēc tā iztukšošanas, darot visu iespējamo, lai iepakojuma un dažādu tā materiālu, piemēram, plastmasas un stikla šķirošana būtu vienkārša. Tāpat mēs tiecamies samazināt nevēlamu vielu klātbūtni iepakojuma materiālos. Viens piemērs ir bisfenols A, attiecībā uz kuru mums bija mērķis, ka līdz 2016. gada beigām neviens no mūsu iepakojumiem vairs nedrīkstēs saturēt šo vielu. Vairums iepakojumu jau atbilst izvirzītajam mērķim un attiecībā uz nedaudzajiem atlikušajiem iepakojumiem mūs mērķis ir, ka līdz 2017.gada vidum neviens no tiem nesaturēs bisfenolu A.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003