Santa Maria Latvija Foodservice

Kvalitāte un pārtikas nekaitīgums

„Kvalitāte” ir mūsu uzņēmējdarbības atslēgas vārds. Tā attiecas uz visu Jūsu pieredzi, tostarp netveramām un netaustāmām lietām – produktam ne tikai lieliski jāgaršo, bet tam jāpiemīt arī lieliskai reputācijai. Klienti neapšaubāmi var paļauties uz mūsu produktiem.

Kanel testas i vårt laboratorium.

Kanēļa pārbaude mūsu laboratorijā

Darbs pie kvalitātes sākas jau laukos, kur aug mūsu produktu izejvielas. Strādājot sistemātiski, rūpīgi izvēloties piegādātājus, uzturot nepārtrauktu dialogu ar tiem un regulāri izvērtējot savu sadarbību, varam nodrošināt, ka mūsu izejvielas un produkti atbilst izvirzītajiem augstas kvalitātes standartiem. Viens no pasākumiem citu starpā ir regulāri piegādātāju apmeklējumi, kuru laikā veicam visaptverošu kvalitātes kontroles sistēmas pārbaudi.

Vēl viens nozīmīgs kvalitātes nodrošināšanas aspekts ir paraugu ņemšana un analizēšana. Piemēram, saņemot garšvielu sūtījumu kādā no izejvielu noliktavām, tā saturs vienmēr tiek pārbaudīts atbilstoši konkrētiem rādītājiem, kas atkarīgi no garšvielu veida. Mēs vienmēr pārbaudām baktēriju klātbūtni un degustējam partiju. Bez pārbaudēm mūsu pašu laboratorijās mēs algojam arī akreditētas laboratorijas, lai garantētu objektivitāti un pareizas analīzes metodes.

Pēc paraugu ņemšanas sūtījums tiek turēts karantīnā mūsu noliktavā, līdz tiek veiktas un apstiprinātas analīzes. Pēc tam sūtījums ir gatavs ražošanai. Ja sūtījums neiztur pārbaudes un neatbilst mūsu standartiem, tas tiek nosūtīts atpakaļ.

Turklāt, lai ražošanas laikā nodrošinātu labāko iespējamo higiēnu un kvalitāti, visas mūsu ražotnes ir sertificētas atbilstoši BRC (Britu mazumtirdzniecības uzņēmumu asociācija) starptautiskajam pārtikas nekaitīguma standartam. Tas nozīmē, ka mūsu ražotnes katru gadu pārbauda BRC kontrolieris, lai pārliecinātos, ka tās atbilst kvalitātes standarta prasībām.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003