Santa Maria Latvija Foodservice
Nordfalks AB, Melndāle (Mölndal). Attēls no 60. gadu sākuma

Atbildības sajūta sākas ģimenē

Santa Maria sāka darbību kā neliels ģimenes uzņēmums.  Tas ir veidojis mūsu kultūru un identitāti arī turpmāk.

Kopš 2010. gada mēs esam daļa no Paulig grupas, taču draudzīgā atmosfēra un personīgā pieeja uzņēmuma un darbinieku vadīšanai ir saglabājusies nemainīga. Tas lielā mērā iespējams tādēļ, ka Paulig grupas vēsture ir līdzīga un to joprojām vada ģimene.

Lai gan mums piemīt lielas organizācijas spēks un ambīcijas, mēs ievērojam ģimenes uzņēmumiem raksturīgo ilgtermiņa domāšanu. Gan pagātnes, gan nākotnes panākumu pamatā ir aizrautība ar ēdienu, apņēmīgi darbinieki un atbildība.

Mūsu vērtības

Darbs Paulig grupā ir balstīts uz trīs vērtībām: nezaudēt zinātkāri, augt kopā un tiekties pēc izcilības. Šīs vērtības ir visas mūsu darbības pamatā. Tās ir kā ilgtspējīgas darbības ceļrādis un pamats ētikas principiem – rīcības kodeksam, kas nosaka mūsu pieeju ar ētiku un atbildību saistītajos jautājumos. Tās ļauj vadīt uzņēmējdarbību, ar kuru varam lepoties.

Mūsu ētikas principi:

  • izvairīties no interešu konfliktiem;
  • pārsniegt klientu gaidīto;
  • veicināt atbildīgu izejvielu iegūšanu;
  • rūpēties par vidi;
  • cienīt cilvēkus;
  • veicināt uzticību.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003