Santa Maria Latvija Foodservice

Labs piemērs no Peru

Mēs mudinām piegādātājus aktīvi strādāt pie produktu nekaitīguma un vides aizsardzības, kā arī uzņemties sociālo atbildību gan par saviem darbiniekiem, gan par apkārtējo kopienu.

Viens no daudzajiem labajiem piemēriem meklējams kādā ciemā Peru ziemeļos. Ciemā dzīvo nedaudz vairāk par 10 000 iedzīvotāju, un vairāk nekā puse no tiem strādā pie viena no mūsu piegādātājiem.

Piegādātājs drīkstēja šajā reģionā uzcelt jaunas mājas darbiniekiem un izbūvēt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu daudzām esošajām mājām. Līdz ar šo darbu mūsu piegādātājs novērš nepilngadīgo noziedzību, ir sagādājis datorus un interneta pieslēgumu vietējai ciema skolai un paplašinājis skolas ēkas. Turklāt bērni tiek izglītoti par otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu. Darbinieku un viņu ģimeņu pieaugusī labklājība nozīmē, ka uzņēmums ir radījis pamatu labākai uzņēmējdarbībai.

Santa Maria Latvijā ∙ Mazā Krasta iela 83 ∙ Rīga, LV-1003