Santa Maria Lietuva Foodservice

Informacija apie privatumą ir slapukus

Duomenų apsauga ir privatumas

Bendrovė „Santa Maria AB“ saugos jūsų duomenis, kurie bus gauti jums apsilankius interneto svetainėje. „Santa Maria AB“ gali naudoti tokius duomenis siekdama informuoti jus apie produktus ar paslaugas, kurie gali jus dominti. Jei nenorite gauti tokios informacijos, kreipkitės į mus. „Santa Maria AB“ neperduos jūsų duomenų trečiosioms šalims.

Bet kokie asmens duomenys, kuriuos jūs teikiate bendrovei „Santa Maria AB“, yra saugomi ir apdorojami pagal duomenų apsaugos įstatymą.

Apie slapukus

Slapukai naudojami siekiant optimizuoti šios interneto svetainės funkcines galimybes ir pritaikyti ją pagal jūsų parinktis. Todėl interneto svetainės funkcinės galimybės iš dalies priklauso nuo slapukų. 

Kaip mes apsaugome asmeninę informaciją?

Asmens duomenų apsaugos įstatymu siekiama užtikrinti asmens privatumo neliečiamumą, kai apdorojami gauti asmens duomenys. Įstatymas taikomas asmens duomenų apdorojimui ir veiklai, kurią vykdo tiek agentūros ir bendrovės, tiek fiziniai asmenys.

Jūsų asmens duomenys visada yra apsaugoti. „Santa Maria AB“ saugo jūsų privatumą. Mes visada teikiame pirmenybę visos informacijos, kurią patikite mums, apsaugai ir laikomės galiojančių įstatymų bei taisyklių, pavyzdžiui, Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir bankų operacijų slaptumo taisyklių, kad apsaugotume jūsų privatumą. Tik ribotas skaičius asmenų turi specialius informacijos prieigos įgaliojimus.

Be to, „Santa Maria AB“ naudoja informaciją, apdorotą taikant reklamines ir kitas priemones, siekdama teikti geresnius ir labiau individualizuotus pasiūlymus bei paslaugas.

Jūs galite gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos saugo bei apdoroja „Santa Maria“, taip pat pareikalauti, kad tokie duomenys būtų ištrinti ar pakeisti, jei išaiškėtų, kad jie neteisingi ar neišsamūs. Be to, galite pareikalauti, kad informacija apie jus nebūtų apdorojama ar naudojama tiesioginės rinkodaros tikslu.

Nuoroda: Asmens duomenų apsaugos įstatymas, 1998: 204 

Asmens duomenų apdorojimas

„Santa Maria“ saugo jūsų privatumą.

Visi registruotieji šios interneto svetainės naudotojai gali jaustis saugūs, patikėję savo asmens duomenis bendrovei „Santa Maria AB“, kuri laikosi įstatymų, skirtų privatumui apsaugoti.

„Santa Maria“ apdoroja asmeninę informaciją tik konkrečiais ir aiškiai nurodytais tikslais. Pavyzdžiui, informacija, apdorota naudojant reklamines ir kitas priemones, yra naudojama siekiant teikti geresnius ir labiau individualizuotus pasiūlymus bei paslaugas.

Prekių ženklai ir autorių teisės

Autoriaus teisės © „Santa Maria AB“. Visos teisės saugomos. Visos autoriaus teisės ir kitos teisės, susijusios su visa šioje interneto svetainėje pateikta tekstine, vaizdine, garsine medžiaga, programine įranga ir kita medžiaga, priklauso bendrovei „Santa Maria AB“.

Leidžiama atkurti ištraukas, jas išspausdinant, atsisiunčiant į standųjį diską, jas persiųsti arba nurodyti kitiems asmenims, bet tik siekiant informuoti ir atsižvelgus į pirmiau nurodytą autoriaus teisių nuorodą.

Draudžiama parduoti arba komerciniais tikslais platinti iš šios interneto svetainės nukopijuotą ar išsaugotą informaciją, taip pat draudžiama modifikuoti ar įtraukti ją į bet kokį kitą spausdintos ar elektroninės formos dokumentą ar leidinį, arba įkelti į kitą komercinę interneto svetainę ar pateikti nuorodą į mūsų svetainę negavus išankstinio sutikimo iš bendrovės „Santa Maria AB“. Jokios kitos teisės nesuteikiamos. Visi šioje svetainėje pateikti prekių ženklai priklauso bendrovei „Santa Maria AB“. Jokio prekės ženklo neleidžiama naudoti interneto svetainėje negavus leidimo.

UAB Paulig Coffee Lietuva ∙ Santa Maria departamentas ∙ Ukmergės g. 369A ∙ LT-12142 Vilnius ∙ Tel. 8~5 247 96 11

{{!-- --}}