Santa Maria Estonia Foodservice
auhinnamäng

Santa Maria auhinnamäng Facebook’is

  1. Kampaania “Santa Maria” (edaspidi Kampaania) toimub 03.06.2019 kuni 16.06.2019 (kaasa arvatud) Eestis. Kampaania tellib Santa Maria AS, registrikood 11305748, asukoht Tule 24A, Saue (edaspidi Tellija). Kampaania Korraldaja on OÜ Adell Taevas, registrikood 10060552, asukoht Metalli 3, Tallinn (edaspidi Korraldaja).
  2. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on Kampaania perioodil andnud oma kontaktandmed: e-mail, et Kampaania Korraldaja saaks osalejaga võidu korral ühendust võtta ning saata edaspidi Kampaanias osalenu nõusolekul Santa Maria uudiskirja.  
  3. Kampaania käigus loositakse Kampaanias osalenute vahel välja üks Weber Master Touch grill + kinkekohver BBQ-tööriista ning Santa Maria BBQ-toodetega väärtusega 400 eurot ja kuus kinkekohvrit BBQ-tööriista ning Santa Maria BBQ-toodetega väärtusega 50 eurot. Kampaania auhinnafondi kogusuurus on 700 eurot.
  4. Võitjatega võetakse ühendust osaleja poolt Kampaanias registreerumisel antud andmete alusel. Kui võitjat pole Korraldajast mittesõltuvatel põhjustel võimalik 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist kätte saada, on Korraldajal õigus loobuda isikule võidu väljaandmisest ning loosida uus võitja.
  5. Kampaania auhindu ei maksta Kampaanias osalejale välja rahas ega vahetata muude esemete vastu. Auhinna kättesaamise ja kasutamisega seotud kulutusi ei kompenseerita. Auhindadelt makstavad riiklikud maksud tasub Kampaania Tellija.
  6. Kampaanias osalemisega kinnitab Kampaanias osaleja oma nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega Kampaania kodulehel santamariaworld.com/ee/taste/auhinnamangud/.
  7. Võitjalt palutakse informatsiooni asukoha kohta, kuhu auhind saata, samuti nõusolekut tema aadressi edastamiseks transpordifirmale (kullerile). Samuti palutakse võitja nõusolekut tema nime avalikustamiseks Tellija kodulehel com/ee/taste/auhinnamangud/. Kui auhinnavõitja annab nõusoleku oma nime avaldamiseks, siis avaldatakse hiljemalt 20.06.2019 Kampaania võitja nimi eelnimetatud internetilehel. Kui võitja selleks nõusolekut ei anna, siis avaldatakse eelnimetatud internetilehel teade Kampaania loosimise toimumise ning auhinna võitjale üleandmise aja kohta.
  8. Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult.
  9. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad üle andmata, teatades sellest viivitamatult oma kodulehel com/ee/taste/auhinnamangud/.
  10. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada Kampaania Korraldajale kas e-posti aadressil kampaania@taevas.ee või telefonil 6015800 hiljemalt 06.2019. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000