Santa Maria Estonia Foodservice

Privaatsuse ja küpsistega seotud teave

Andmekaitse ja privaatsus

Santa Maria AB säilitab sinu andmeid, mis on saadud sinu poolt veebisaidi külastamise tulemusena. Nende andmete abil võib Santa Maria AB jagada sulle teavet toodete või teenuste kohta, mis võivad sulle huvi pakkuda. Kui sa ei soovi sellist teavet saada, võta meiega ühendust. Santa Maria AB ei edasta sinu andmeid kolmandatele isikutele.

Kõiki sinu poolt Santa Maria AB-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse kooskõlas andmekaitseseadusega.

Küpsised

Küpsiste abil optimeeritakse saidi toimimist ja kohandatakse seda vastavalt sinu eelistustele. Seetõttu sõltub veebisaidi toimimine teatud määral küpsistest.

Kuidas me sinu isikuandmeid kaitseme

Isikuandmete kaitse seaduse (PUL) eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel inimeste isikupuutumatust. Seadust kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes kogu ühiskonnas ja nii asutuste, ettevõtete kui ka eraisikute tegevuse suhtes.
Sinu isikuandmed on alati kaitstud. Santa Maria AB hoolib privaatsusest. Peame alati esmatähtsaks kaitsta kõiki sinu poolt meie kätte usaldatud andmeid ning mõistagi järgime sinu privaatsuse kaitsmiseks seadusi ja eeskirju, näiteks isikuandmete kaitse seadust ja pangasaladuse kaitse eeskirja. Teabele pääseb eriloaga ligi ainult piiratud arv isikuid.

Ühtlasi peaksid Santa Maria AB-le vajalikud andmed reklaami kaudu või muul viisil võimaldama pakkuda personaalsemat ja paremat teenindust.

Sinul on võimalik saada teavet selle kohta, milliseid sind puudutavaid andmeid Santa Maria töötleb, ning samuti taotleda ebaõigete või puudulike andmete kustutamist või muutmist. Samuti võid avaldada soovi, et sinu andmeid ei töödeldaks ega kasutataks otseturunduse eesmärgil.

Viide: PUL – isikuandmete kaitse seadus, 1998: 204

Isikuandmete töötlemine

Santa Maria hoolib privaatsusest. Usaldades oma isikuandmed Santa Maria hoolde, võivad kõik registreeritud kasutajad tunda end turvaliselt. Santa Maria järgib privaatsuse kaitsega seotud seadusi.

Santa Maria töötleb isikuandmeid ainult konkreetsetel ja selgelt väljendatud eesmärkidel. Näiteks peaks reklaami kaudu või muul viisil töödeldav teave võimaldama kasutajale paremat ja personaalsemat teenindust ning pakkumisi.

Kaubamärgid ja autoriõigus

Autoriõigus © Santa Maria AB. Kõik õigused kaitstud. Kõigi tekstide, tarkvara, pildi-, heli- ja muu materjali autoriõiguste omanik on Santa Maria AB.
Väljavõtteid on lubatud printimise või kõvakettale allalaadimise teel reprodutseerida, teistele edastada või linkida, kuid seda üksnes teavitamise eesmärgil ning koos eespool toodud autoriõiguse märkega.

Veebisaidilt pärit kopeeritud või salvestatud teavet ei tohi müüa ega levitada kaubanduslikel eesmärkidel, muuta ega lisada teistesse elektroonilistesse või paberkandjal olevatesse dokumentidesse või väljaannetesse, laadida üles teistele kaubanduslikele veebisaitidele ega lisada sinna meie saidi linki ilma Santa Maria AB-lt saadud loata. Muid õigusi ei anta. Kõik muud sellel saidil kujutatud kaubamärgid kuuluvad Santa Mariale. Ühtki veebisaidil leiduvat kaubamärki ei tohi kasutada ilma loata.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue ∙ Telefon +3726652000

{{!-- --}}