Santa Maria Estonia Foodservice

Päästke lapsed

Rädda Barnen

Lapsed, kes käivad koolis ning õpivad lugema ja kirjutama, saavad aidata kaasa enda ja oma kogukonna arengule. Lapsed, kes teavad oma väärtust, õigusi ja kaasarääkimise võimalusi, saavad oma tulevikku ise kujundada.

Selleks, et meie tegevuspiirkondades kasvavaid lapsi ootaks helgem tulevik, panustab Santa Maria konfliktidest lõhestatud piirkondade laste kooliharidusse. Alates 2004. aastast oleme teinud koostööd organisatsiooniga Save the Children (Päästke lapsed). Viimased viis aastat oleme toetanud üht projekti Medellinis (Colombia). Tegu on osaga Save the Childreni projektist „Rewrite the Future” (Tuleviku ümberkirjutamine), mille eesmärk on kaitsta kõigi laste õigust haridusele.

Medellin on Colombia suuruselt teine linn, kus on pikka aega tooni andnud jõukude vahelised vastasseisud, vägivald ja kuritegevus. Eluohtlik koolitee, kodus valitsev vaesus, vägivald ja meeleheide on olnud aastaid paljude kõige haavatavamate piirkondade laste ja noorte jaoks karm tegelikkus. Neist paljud on puuduliku haridusega või jäänud hariduseta.

Edu saavutamiseks tuleb tegutseda mitmel tasandil, seetõttu on töösse kaasatud nii õpilased kui ka nende vanemad ning samuti koolipersonal, ametkonnad ja muud organisatsioonid. Projekt hõlmab mitmesuguseid meetmeid. Lapsed saavad teada, millised on nende õigused, õpivad konflikte lahendama ilma vägivallata, vägivaldseid olukordi vältima, end kaitsma ning oma tundeid ja seisukohti väljendama. Koolidel aidatakse muuta õpetamist kaasavamaks ja vähem autoritaarseks. Lapsevanematele räägitakse hariduse tähtsusest, sellest, kuidas oma lastele toeks olla ning kuidas vältida kodus vägivalda ja väärkohtlemist.

Samuti on loodud võrgustik, mis otsib koolist kõrvale jäänud lapsi, ning mitmeid vahetalituskeskusi, mis tegelevad konfliktide lahendamisega ilma vägivallata.

2014. aastaks oli projekt jõudnud umbes 7700 lapseni, enam kui 700 õpetajani ja 1100 lapsevanemani. Kogu maailmas on konfliktidest lõhestatud piirkondades tänu projektile „Rewrite the Future” saanud võimaluse koolis käia 1,4 miljonit last, samuti on projekti raames mitmesugustes haridusprogrammides osalenud üle kümne miljoni inimese.

Üldiselt on olukord Medellinis viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Colombia valitsus on teinud suuri investeeringuid kuritegevuse tõkestamisse ning taristu ja ettevõtluskeskkonna arendamisse. Pärast seda, kui alustasime koostööd Save the Childreni projektiga „Rewrite the Future”, on elu Medellini linnas paremaks muutunud ja meie laste tulevik on palju helgem.

Tulevikuplaanid

Praegu on meil organisatsiooniga Save the Children kavandamisel uus projekt, mille abil loodame samuti olukorda paremaks muuta.

Santa Maria AS ∙ Tule 24A ∙ 76505 Saue