Santa Maria Danmark Foodservice

Persondatapolitik og brug af cookies

Beskyttelse af data og personlige oplysninger

Santa Maria AB vil indsamle informationer og data om dig, som er blevet tilgængelige som resultat af dit besøg på websiden.
Santa Maria AB kan bruge disse informationer til at give dig yderligere detaljer eller informationer om produkter, som kan have din interesse.
Såfremt du ikke ønsker at modtage disse informationer, bedes du venligst kontakte os.
Santa Maria AB vil ikke videregive dine persondata til tredjepart.

Enhver form for persondata, som du måtte oplyse til Santa Maria AB, vil blive opbevaret og behandlet i henhold til lov om databeskyttelse (Data Protection Act).

Brug af cookies

Cookies anvendes til at optimere websidens funktionalitet og tilpasning til dine præferencer. Websidens funktionalitet afhænger derfor til en vis grad af cookies.

Sådan beskytter vi personlige oplysninger

Persondataloven har til formål at beskytte enkeltpersoner samt sikre, at deres privatliv ikke krænkes, når personlige oplysninger behandles digitalt. Loven gælder behandling af personlige oplysninger i hele samfundet og for aktiviteter, der drives af myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner.

Hvordan vi beskytter personlige data

PUL har til formål at beskytte din personlige integritet, når personlige data anvendes. PUL omhandler behandling af personlige data i hele samfundet og for aktiviteter udført af såvel agenturer, virksomheder og enkeltpersoner.

Dine personlige oplysninger er altid beskyttet, og Santa Maria AB beskytter privatlivets fred. Vi har altid prioriteret beskyttelsen af ​​de oplysninger, du betror os, og overholder naturligvis love og regler såsom Persondataloven og reglerne om bankhemmelighed for at beskytte dine personlige oplysninger. Kun et begrænset antal personer med særlig tilladelse har adgang til oplysningerne.

Disse data er oplysninger, som Santa Maria AB behøver for at kunne give mere personlige tilbud og yde bedre service gennem reklame og på anden vis.

Du kan selvfølgelig få at vide, hvilke oplysninger Santa Maria har om dig, ligesom du kan kræve, at oplysningerne slettes eller ændres, hvis de viser sig at være unøjagtige eller ufuldstændige. Du kan også anmode om, at dine oplysninger ikke behandles eller bruges til direkte markedsføring.

Reference: PUL - Personal Data Protection Act, 1998: 204

Anvendelse af personoplysninger

Santa Maria respekterer dine personlige rettigheder.

Alle registrerede brugere kan trygt oplyse personlige data til Santa Maria. Santa Maria følger lovene om beskyttelse af personlige data.

Santa Maria anvender kun personlige data til specifikke, afgrænsede formål. Eksempelvis giver oplysninger genereret via annoncer o.l. brugeren bedre service og mere målrettede tilbud.

Varemærker og ophavsrettigheder

Copyright © Santa Maria AB. Alle rettigheder forbeholdt. Alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til tekst, billeder, lyd, software og andet offentliggjort materiale tilhører Santa Maria AB.

Det er tilladt at gengive uddrag i form af print, lagring på disk, overførsel eller link til andre, men udelukkende til orientering og forudsat, at meddelelsen om ophavsret, anført ovenfor, gengives.

Reproduktion af enhver del af hjemmesiden må ikke sælges eller distribueres i kommercielt øjemed og må heller ikke ændres eller indarbejdes i andre værker eller publikationer, hverken i elektronisk format eller papirudgave, eller blive optaget på nogen kommerciel hjemmeside eller link til vores netsted, uden at accept er indhentet fra Santa Maria AB. Der er ikke givet andre rettigheder. Alle varemærker, der vises på dette netsted, ejes af Santa Maria. Det er ikke tilladt at bruge varemærket på hjemmesiden uden særlig tilladelse.

 

Santa Maria A/S ∙ Ringager 4C ∙ 2605 Brøndby ∙ Telefon: 4396 7900

{{!-- --}}